Hvem er vi?

Holger Mosbech

 • Er specialist i medicinsk allergiske sygdomme, medicinske lungesygdomme og intern medicin
 • Har skrevet disputats om husstøvmideallergi
 • Har været overlæge ved allergiklinikkerne Frederiksberg Hospital, Rigshospitalet og Gentofte Hospital til 2016
 • Er nu speciallægekonsulent på Klinik for allergisygdomme på Gentofte Hospital
 • Har skrevet mere end 200 artikler primært om allergi samt kapitler i lærebøger
 • Har skrevet medicin- og sundhedsinformation på diverse hjemmesider bl.a. medicin.dk og sundhed.dk samt en lang række pjecer med patientinformation
 • Har ansvaret for allergileksikon.dk og har skrevet afsnittene om allergi i Den Store Danske Encyklopædi
 • Har undervist medicinstuderende og læger, der er på vej til at blive speciallæger
 • Er vejleder for læger i PhD-forløb
 • Har haft og har diverse faglige tillidshverv og udvalgsposter i Danmark og i udlandet
 • Er æresmedlem af Dansk Selskab for Allergologi
 • Har drevet speciallægepraksis (deltids) fra 1999

Kirsten Sidenius

 • Er speciallæge i intern medicin: lungesygdomme med fagområde i allergologi
 • Har skrevet PhD om husstøvmideallergi
 • Har skrevet flere artikler om astma og allergi i internationale tidsskifter
 • Har skrevet pjecer med patientinformation, informeret via radio/TV samt deltaget i ”happenings” om astma og allergi bl.a. i samarbejde med patientforeningen Astma-Allergi Danmark
 • Underviser medicinstuderende, sygeplejersker og læger i allergi, astma og lungefunktionsundersøgelser
 • Har været vejleder for læger under uddannelse til speciallæger i lungesygdomme
 • Deltager hyppigt ved møder og konferencer for faglig opdatering
 • Har haft og har diverse faglige tillidshverv og udvalgsposter
 • Er medlem af Dansk Selskab for Allergologi, Dansk Lungemedicinsk Selskab, European Respiratory Society og European Academy of Allergy and Clinical Immunology
 • Har været afdelingslæge på Gentofte Hospitals lungemedicinske afdeling med ansvar for astma-ambulatoriet
 • Har drevet speciallægepraksis, Allergi og Lungeklinikken Helsingør, 2010-2021

Jørgen Trondhjem

 • Er uddannet sygeplejerske
 • Har tidligere arbejde med børn i Danmark og på medicinsk afdeling i Grønland, bl.a. som afdelingssygeplejerske
 • Har i flere år været projektsygeplejerske ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden, bl.a. med priktest og lungefunktionsundersøgelser
 • Har haft vikariater i Allergi- og Lungeklinikken Helsingør
 • Er også uddannet som cand.mag. med ph.d. i eskimologi med kunsthistorie og arbejder som arkivchef på Arktisk Institut
 • Har stor undervisnings- og vejledererfaring både som sygeplejerske og ph.d.

Astrid Møller

 • Er uddannet sygeplejerske
 • Har arbejdet på flere hospitaler bl.a.
  • Lungemedicinsk ambulatorium, Gentofte Hospital
  • Allergiklinikken, Gentofte Hospital (15 år)
 • Arbejder også i almen praksis

Annette Olsen

 • Er uddannet lægesekretær
 • Har mange års erfaring og mange års samarbejde med klinikkens læger
 • Har været ansat i klinikken fra 2021

Akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel