Hvem er vi?

Kirsten Ellegård Sidenius

 • Er speciallæge i intern medicin: lungesygdomme med fagområde i allergologi
 • Har skrevet PhD om husstøvmideallergi
 • Har skrevet flere artikler om astma og allergi i internationale tidsskifter
 • Har skrevet pjecer med patientinformation, informeret via radio/TV samt deltaget i ”happenings” om astma og allergi bl.a. i samarbejde med patientforeningen Astma-Allergi Danmark
 • Underviser medicinstuderende, sygeplejersker og læger i allergi, astma og lungefunktionsundersøgelser
 • Har været vejleder for læger under uddannelse til speciallæger i lungesygdomme
 • Deltager hyppigt ved møder og konferencer for faglig opdatering
 • Har haft og har diverse faglige tillidshverv og udvalgsposter
 • Er medlem af Dansk Selskab for Allergologi, Dansk Lungemedicinsk Selskab, European Respiratory Society og European Academy of Allergy and Clinical Immunology
 • Har været afdelingslæge på Gentofte Hospitals lungemedicinske afdeling med ansvar for astma-ambulatoriet
 • Har drevet speciallægepraksis, Allergi og Lungeklinikken Helsingør, 2010-2021
 • Har drevet Allergiklinikken i Bagsværd sammen med Holger Mosbech 2021-2023, og overtaget klinikken fra 2024
 • Ansat som overlæge på Aleris Søborg, lungemedicinsk ambulatorium, siden 2021

Astrid Møller

 • Er uddannet sygeplejerske
 • Har arbejdet på flere hospitaler bl.a.
  • Lungemedicinsk ambulatorium, Gentofte Hospital
  • Allergiklinikken, Gentofte Hospital (15 år)
 • Arbejder også i almen praksis

Aase Mølsted

 • Uddannet sygeplejerske 1980
 • Uddannelse som onkologisk sygeplejerske fra Finseninstituttet
 • Projektsygeplejerske ved Lungemedicinsk forskningsenhed på Gentofte hospital
 • Klinisk vejleder for sygeplejestuderende
 • Erfaring fra:
  • Lægepraksis
  • Hjemmeplejen
 • 12 års erfaring med Lunge- og allergiudredning i speciallægepraksis og på privathospital.

Annette Olsen

 • Er uddannet lægesekretær
 • Har mange års erfaring og mange års samarbejde med klinikkens læge og sygeplejersker
 • Har været ansat i klinikken fra 2021

Akkrediteret efter den danske kvalitetsmodel